Đã được một vài năm kể từ khi giáo xứ có một trang web mới. Trong thời gian đó, các trang web khác đã phát triển thay đổi rất nhiều trong khi trang web của giáo xứ đã trở nên lỗi thời. Nhưng điều đó đã thay đổi và bây giờ với một thiết kế mới, trang web của giáo xứ không những vận hành nhanh hơn mà còn thích ứng với các thiết bị, điện thoại di động.

Như bạn có thể thấy, thiết kế mới đơn giản hơn với nhiều nội dung hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thêm nhiều nội dung nhưng nếu bạn có ý tưởng về một chuyên mục nào mới, xin hãy cho chúng tôi biết.