Xin mời cộng đoàn đến tham dự lễ mừng Thánh bổn mạng của giáo xứ chúng ta, Thánh Bernadette. Chuỗi Mân Côi bắt đầu lúc 10:45am và Thánh lễ tiếp sau đó lúc 11am. Sau Thánh lễ xin mời quý vị xuống hội trường dùng bữa trưa nhẹ và xem phim.