Xin thông báo với các anh chị em về quyết định của cha Phil dựa trên những chỉ thị của Đức Hồng Y cho toàn Tổng Giáo Phận Boston:

  1. Các thánh lễ Chúa nhật và ngày thường vẫn như thường lệ. 
  2. Chúng ta sẽ tạm ngưng không có chương trình tĩnh tâm cuối tuần này, cho tới khi thuận tiện, nếu có thể.
  3. Tạm ngưng chương trình giáo lý và Việt ngữ cho các em cho đến khi có chỉ thị mới.
  4. Chương trình sinh hoạt của TNTT cũng tạm ngưng.
  5. Không có cà phê và điểm tâm sáng sau thánh lễ tiếng Việt lúc 9:00 giờ.

Xin tiếp tục cầu nguyện cho dịch bệnh chóng qua, người bệnh được chữa trị, và sớm tìm được phương thức ngăn ngừa. Cũng xin cầu nguyện cho chúng ta vững vàng trong đức tin và niềm hi vọng trong cơn nguy khốn này của toàn thế giới. Xin dâng giáo xứ chúng ta cho sự quan phòng của Chúa nhờ lời cầu bàu của thánh Giuse, trong tháng thánh Giuse, và của bà thánh Bernadette, đấng bảo trợ các bệnh nhân.

Chân thành cám ơn
Bùi Kim Phong