1031 North Main Street, Randolph, MA 02368

Thánh Lễ Chúa Nhật V Mùa Chay Livestream

Previous

Sẽ hoàn toàn không có thánh lễ cho khi tới khi có thông báo mới

Next

Thánh Lễ Việt Nam Ngày 2020-03-31 Livestream

3 Comments

  1. Ly D Pham

    Thank you !

  2. jayne

    thank you so much for bringing the Mass to us it was truly beautiful. God bless you Father. hope we will be able to all be together soon. jayne

  3. Hương Huỳnh

    Xin Chúa thêm sức cho chúng ta,xin Chúa thêm lòng tin cậy mến cho Nhân Loại, xin Ơn Chữa Lành cho toàn thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *