1031 North Main Street, Randolph, MA 02368

Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh Livestream

Previous

Thánh Lễ Thứ Ba sau Chúa Nhật III Phục Sinh Livestream

Next

Thánh Lễ Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Phục Sinh Livestream

  1. Pat Jackson

    Thank you for Mass.
    Thank you for adoration this morning.
    Thank you for the beautiful flowers.
    Thank you to Father Phong, Deacon Tom and all who continue to make this wonderful, familiar experience possible.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *