Thông tin mới về các ca nhiễm bệnh sẽ tiếp tục được đăng ở đây.

2020/01/29
Có ít nhất 5 người dự lễ tang thứ bảy, ngày 23 tháng 1 mắc Covid-19. Xin quý vị theo dõi cẩn thận và đi kiểm tra, liên lạc bác sĩ nếu cần thiết.

2020/12/02
Một số người dự lễ tang ngày 20 tháng 11, 2020 được chẩn đoán nhiễm Covid. Nếu quý vị có mặt tại lễ này, xin theo dõi sức khỏe và nếu có thắc mắc hay lo lắng nào, xin liên lạc với bác sĩ của mình.

2020/11/10
Số ca nhiễm bệnh ở giáo xứ Thánh Bernadette là 6.

2020/10/31
Chúng tôi nhận được tin có 2 người dự Thánh Lễ hôm Chúa Nhật vừa rồi (ngày 25 tháng 10), tại Giáo Xứ Thánh Bernadette Randolph, đã xét nghiệm dương tính (positive) với COVID-19. Xin quí vị thận trọng và lưu ý đến sức khỏe của mình và gia đình. Quí vị nên ghi danh đi xét nghiệm miễn phí ở Randolph (hoặc nơi khác), https://physicianoneurgentcare.com/randolph-testing. Nếu quí vị có thắc mắc hoặc cảm thấy có triệu chứng, xin liên lạc với bác sĩ của quý vị. Nhà thờ sẽ được lau chùi và khử trùng kỹ lưỡng. Thánh Lễ sẽ tiếp tục như thường lệ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria giữ gìn và ban ơn lành đến quí vị và gia đình.