1031 North Main Street, Randolph, MA 02368

Tác giả: Duc Tri Le Page 1 of 18

Lễ Chúa Nhật VIII Quanh Năm Trực Tiếp

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Trực Tiếp

Lễ Chúa Ba Ngôi Trực Tiếp

Lễ Thứ Sáu sau Chúa Nhật VIII Quanh Năm Trực Tiếp

Transformed In Love – Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân

Sticky post

Transformed In Love là chương trình Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân của Tổng Giáo Phận Boston dành cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Đây là điều kiện buộc của TGP Boston trước khi tiến hành thủ tục hôn phối tại giáo xứ. Khóa Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân Transformed In Love bằng tiếng Việt sẽ được tổ chức vào hai ngày Thứ Sáu, 15 tháng 10 năm 2021 và Thứ Bảy, 16 tháng 10 năm 2021 tại giáo xứ St. Bernadette – Randolph. Mọi thắc mắc xin liên lạc: Bùi Thị Tâm qua email: hoặc cell: 781-308-8277.

Lễ Thứ Ba sau Chúa Nhật VIII Quanh Năm Trực Tiếp

Lễ Hiện Xuống Trực Tiếp

Lễ Thứ Ba sau Chúa Nhật VII Phục Sinh Trực Tiếp

Lễ Chúa Nhật VII Phục Sinh Trực Tiếp

Lễ Thứ Ba sau Chúa Nhật VI Phục Sinh Trực Tiếp

Page 1 of 18