1031 North Main Street, Randolph, MA 02368

Tác giả: Truc Ta

Linh Mục Hưu Trí

Sẽ chỉ có một lần quyên tiền trong các Thánh lễ Phục Sinh và các khoản quyên này là dành cho quỹ Linh Mục Hưu Trí. Quỹ Linh Mục Hưu Trí giúp hỗ trợ các chi phí y tế và dưỡng hưu cho các linh mục còn danh tiếng tốt của Tổng Giáo Phận Boston. Vì các cha là những người đã hy sinh phục vụ Chúa và cộng đoàn, xin quý vị rộng tay đóng góp.

Xem VIDEO

ĐÓNG GÓP ONLINE

Ơn Toàn Xá Trong Tháng Các Linh Hồn

Ngày 23 tháng 10, Tòa Ân Giải Tối Cao đã công bố sắc lệnh sau.

Năm nay, trong tình huống khẩn cấp hiện tại do đại dịch “COVID-19”, các ơn Toàn Xá cho các tín hữu đã qua đời sẽ được kéo dài trong cả tháng 11, cùng với việc điều chỉnh các việc đạo đức và các điều kiện để bảo đảm an toàn cho các tín hữu.

Ca Nhiễm Covid-19 ở Giáo Xứ Thánh Bernadette

Thông tin mới về các ca nhiễm bệnh sẽ tiếp tục được đăng ở đây.

2020/01/29
Có ít nhất 5 người dự lễ tang thứ bảy, ngày 23 tháng 1 mắc Covid-19. Xin quý vị theo dõi cẩn thận và đi kiểm tra, liên lạc bác sĩ nếu cần thiết.

2020/12/02
Một số người dự lễ tang ngày 20 tháng 11, 2020 được chẩn đoán nhiễm Covid. Nếu quý vị có mặt tại lễ này, xin theo dõi sức khỏe và nếu có thắc mắc hay lo lắng nào, xin liên lạc với bác sĩ của mình.

2020/11/10
Số ca nhiễm bệnh ở giáo xứ Thánh Bernadette là 6.

2020/10/31
Chúng tôi nhận được tin có 2 người dự Thánh Lễ hôm Chúa Nhật vừa rồi (ngày 25 tháng 10), tại Giáo Xứ Thánh Bernadette Randolph, đã xét nghiệm dương tính (positive) với COVID-19. Xin quí vị thận trọng và lưu ý đến sức khỏe của mình và gia đình. Quí vị nên ghi danh đi xét nghiệm miễn phí ở Randolph (hoặc nơi khác), https://physicianoneurgentcare.com/randolph-testing. Nếu quí vị có thắc mắc hoặc cảm thấy có triệu chứng, xin liên lạc với bác sĩ của quý vị. Nhà thờ sẽ được lau chùi và khử trùng kỹ lưỡng. Thánh Lễ sẽ tiếp tục như thường lệ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria giữ gìn và ban ơn lành đến quí vị và gia đình.

Thư Ban Mục Vụ Về Việc Mở Cửa Nhà Thờ

Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ Thánh Bernadette

Xin mời cộng đoàn đến tham dự lễ mừng Thánh bổn mạng của giáo xứ chúng ta, Thánh Bernadette. Chuỗi Mân Côi bắt đầu lúc 10:45am và Thánh lễ tiếp sau đó lúc 11am. Sau Thánh lễ xin mời quý vị xuống hội trường dùng bữa trưa nhẹ và xem phim.