Hân hoan chào đón quý vị đến với Giáo Xứ Thánh Bernadette. Đây là một Giáo Xứ đa sắc dân ở South Shore, bao gồm khoảng 23 ngôn ngữ khác nhau. Giáo Xứ Thánh Bernadette phục vụ trên nhiều bình diện thiêng liêng, xã hội và những sinh hoạt gia đình.

Từ Cha Chánh Xứ

March 20, 2020

My dear friends,

In recent days we have all become concerned and worry about many things including the future.  We find ourselves in new, unchartered, scary and challenging times. Where do we turn? Needless, to say, there is a lot of uncertainty, pain, and fear in the world today. Where do we find hope to carry on and how do we bring this hope to others in the midst of suffering and uncertainty? God walks among us in the midst of our suffering.

Now is not the time to lose hope, but it is a time for proper vigilance and following the advice of those who are knowledgeable.  Please maintain hope and trust in the Lord. I hope life will return to normal soon and I long for the day when I can celebrate Mass with you again.  Cardinal Sean, our shepherd, has reminded us that it is our Christian commitment to be hopeful, not panic, pray and take care of each other including our parish and collaborative.  How do we do this?

I believe this commitment means both collectively and individually. Collectively, this means we must find a way to help our parishes and our collaborative deal with this crisis and rise above it financially and spiritually. Even when we cannot come together for Mass and sacraments, bills such as utilities, insurance, building maintenance, and supplies all need to be paid. This is part of our mission and responsibility. We need your help to do this.  

So, please if you could mail a check, payable to St. Bernadette Parish, and send it to our pastoral office at 1020 North Main Street, Randolph, MA 02368. 

Individually, we also need to call each other, look for and deliver a hope filled message to others, trust God and share with others what our faith means to us. Please pray, please listen to the experts, and please be safe.  I miss being with you and I pray for you in my prayers and private Masses. God bless.

Fr. Phil 

Giáo Sĩ

Cha Phil McGaugh, Chánh xứ
Cha Antôn Bùi Phong, Cha Phó
Phó Tế Thomas P. Burke

Nhân Viên Văn Phòng

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
Denise Daley

THƯ KÝ
Tạ Thuy Trúc

QUẢN LÝ
Mr. Kevin Mercier

NHẠC THÁNH CA
Joan Wotton

BAN GIÁO LÝ
Ms. Ruthann Sinibaldi , Lớp 1 đến Thêm Sức
Ms. Joan Ziegler, Trợ lý
Mrs. Huyen Ngo, Lớp 1 đến 8 (Việt)

HỘI ĐẠO BINH ĐỨC MẸ
Maria Cecilia Trần Mai Hương

THIẾU NHI THÁNH THỂ
Matthew Phạm Việt Matthew

Bí Tích

HÒA GIẢI/XƯNG TỘI
Thứ Bảy hàng tuần 3:15-3:45PM tại Nhà thờ.

THÁNH TẨY/RỬA TỘI
Xin nộp Đơn Xin Rửa tội và liên lạc văn phòng giáo xứ để lấy hẹn.

HÔN PHỐI/LỄ CƯỚI
Xin liên lạc văn phòng ít nhất sáu tháng trước ngày dự định thành hôn.

BỆNH NHÂN XỨC DẦU
Xin liên lạc Cha khi cần nhận Bí tích Xức Dầu trong khu vực, các thừa tác viên Thánh Thể có thể tới giúp rước Mình Thánh.

CHẦU MÌNH THÁNH Ở NHÀ NGUYỆN
Mỗi Thứ Năm từ 6:00-8:00PM.